Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20633
Title: Notes sobre poesia per a infants
Author: Prats Ripoll, Margarida
Keywords: Poesia infantil
Children's poetry
Issue Date: 1994
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'expansió actual de les obres de literatura infantil té ben poca incidencia en el genere poético Diverses experiencies, com un repas de les Ileixes d'obres literaries per a infants de biblioteques i de Ilibreries, un cop d'ull als catalegs d'editorials, o una ullada a les ofertes de seleccions d'obres per a infants, revelen a bastament que el protagonisme en I'augment i la diversificació de I'oferta d'obres de literatura infantil i juvenil corres pon a les obres narratives, mentre que la producció d'obres poetiques és ben precaria. Vegem, a tall d'exemple, dues mostres de la situació descrita: en la proposta de classificació i sistematització de Ilibres feta pel col'lectiu Grills I'any 1988 trobem que els Ilibres de poesia relacionats no arriben a la desena part deis de narrativa. Aquesta desproporció entre els dos generes encara augmenta en la tria deis millors títols de literatura infantil i juvenil de I'any 1992 de I'assessorament al consumidor de la cooperativa Abacus, ja que entre les quaranta-cinc obres recomanades només trobem un Ilibre de poesia...
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/125552
It is part of: Temps d'Educació, 1994, núm. 12, p. 127-142
URI: http://hdl.handle.net/2445/20633
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106269.pdf587.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.