Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20902
Title: Document de treball per a l'elaboració de les directrius acadèmico-docents de l'assignatura de projectes I
Author: Romeo Delgado, Marina
Aguilar Paredes, Carlos
Berger, Rita
Bosch, Emma
Burset Burillo, Sílvia
García Asensio, Ma. Ángeles (María Ángeles)
González Argüello, Ma. Vicenta (María Vicenta)
Martín Piñol, Carolina
Sánchez, Lydia
Yepes i Baldó, Montserrat
Universitat de Barcelona. Grup d'Innovació Docent i Investigació en Comunicació Audiovisual
Keywords: Competències bàsiques en educació
Comunicació audiovisual
Educació superior
Directriu acadèmic-docent
Issue Date: 25-Nov-2011
Abstract: Aquest document presenta una proposta del grup GID-CAV, a instàncies de la Cap d'Estudis de l'Ensenyament de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona, de les directrius acadèmico-docents per l'assignatura Projectes I. La matèria Projectes inclou les assignatures de Projectes I, situada en el segon curs, i Projectes II, en el tercer curs. Ambdues assignatures són obligatòries de 6 crèdits i estan íntimament relacionades amb la matèria Treball Fi de Grau (4t. curs, segon semestre). Els objectius, continguts i competències d'aquesta matèria són tots els que s'han de desenvolupar en les diverses assignatures cursades amb anterioritat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/20902
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIRECTRIUS ACADÉMICO-DOCENTS DE L¿ASSIGNATURA PROJECTES I )novembre 2011.pdf295.69 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons