Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21835
Title: Les matemàtiques com a eina d'inclusió i d'equitat per a l'alumnat llatinoamericà nouvingut als centres educatius de Catalunya. El cas equatorià
Author: Rosich Sala, Núria
López Serentill, Paula
Núñez i Espallargas, Josep M.
Montanuy Fillat, Manuel
Muria Maldonado, Sergi
Keywords: Matemàtica
Integració escolar
Estudiants
Llatinoamericans
Estudi de casos
Mathematics
School integration
Students
Case studies
Issue Date: Nov-2009
Publisher: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració
Abstract: Les matemàtiques constitueixen un element imprescindible per a l'alumnat, per tal que puguin esdevenir ciutadans responsables, ja que es tracta d'una disciplina que pot ajudar a interpretar la realitat. Per tant, considerem que l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques és una qüestió d'equitat per a l'alumnat nouvingut. En aquest estudi, es mostren les semblances i les diferències de l'alumnat llatinoamericà (concretament d'alumnes equatorians) respecte als alumnes autòctons d'ESO en la resolució de problemes matemàtics. Aquest estudi aporta el coneixement de la realitat educativa equatoriana i la comparació amb els alumnes del nostre país. Juntament amb aquesta recerca, s'ha fet també un estudi de cas sobre la realització de problemes matemàtics amb alumnes nouvinguts a l'aula d'acollida i s'han comparat els resultats amb els dels alumnes autòctons. Finalment, a partir de les dades obtingudes de l'estudi de camp s'ha dissenyat un portal web que dóna pautes d'ajuda per a l'acolliment dels alumnes.
Note: Reproducció del capítol del llibre publicat a: http://ves.cat/a6ib
It is part of: Recerca i Inmigració II, Col·lecció "Ciutadania i Immigració" núm. 4, 2009, Àmbit educatiu: necessitats i reptes, p. 109-127
URI: http://hdl.handle.net/2445/21835
ISBN: 9788439381662
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
249990.pdf630.87 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons