Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2201
Title: Àrea metropolitana: estructura territorial
Author: Pons Granja, Josep
Keywords: Àrees metropolitanes
Desenvolupament urbà
Estructura territorial
Material didàctic
Issue Date: 12-Feb-2008
Abstract: Material de l'alumnat: Aquestes diapositives mostren, a nivell teòric, el creixement d'un àrea metropolitana, partint d'una petita ciutat inicial, amb la seva àrea de influencia directa, i la resta del territori bàsicament rural, en el que es dibuixen unes corones o perifèries metropolitanes que tindrà lloc, en el futur, el creixement metropolità. Es consideren quatre etapes de creixement metropolità, que tenen efectes diferents en funció de les corones metropolitanes: creixement més intens quan més a prop de la ciutat central i creixement menys intens quan més lluny de la ciutat central. Per altra banda, les corones més properes a la ciutat central experimenten més etapes de creixement i, en canvi, les corones més allunyades tenen menys etapes de creixement. Finalment, es consideren el efectes dels mitjans de transport en el eixos radials i en el eixos de circumval.lació Material del Professorat: Aquestes il.lustracions s'han pensat, fonamentalment, com a suport de l'explicació del professor, per a que l'estudiant pugui visualitzar de forma clara les diferents corones metropolitanes, l'impacte del creixement en les diverses etapes i la existència d'un eixos de circulació radial i de circumval.lació imprescindibles per la seva pròpia existència de l'àrea metropolitana. Des del punt de vista didàctic, en general, són massa complexes per que sigui l'estudiant que, a partir d'un text elaborat per el professor, sigui capaç de dibuixar les diferents etapes de creixement de l'àrea metropolitana. No hi ha mes remei que anar passant les il.lustracions de forma bastant lenta, per tal de que vegin amb claredat els efectes o transformacions que es produeixen en cadascuna de les etapes que s'analitzen.
Note: Material accessible mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya: www.xtec.cat (Escola oberta/Ciències socials/Geografia) http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htm
Recursos didàctics en geografia. Dibuixos informatius
Conté: Situació inicial d'una futura àrea metropolitana. Creixement d'una àrea metropolitana
URI: http://hdl.handle.net/2445/2201
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AREA METRO. Anàlisi superficie.(Material de l'alumnat).ppsMaterial per l'alumnat809 kBPresentació Microsoft Power PointView/Open
AREA METRO. Anàlisi superficie.(Material del professorat).ppsMaterial per professorat1.43 MBPresentació Microsoft Power PointView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons