Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2601
Title: WebQuest per a l'estudi lingüístic de la veu i la comunicació
Author: Laborda, Xavier
Keywords: Comunicació
Lingüística
Llenguatge infantil
Aprenentatge cooperatiu
Tecnologia educativa
Issue Date: 11-Mar-2008
Abstract: Les WebQuest són entorns de materials docents per a l'aprenentatge pràctic i cooperatiu. Aquesta WebQuest planteja l'estudi i l'aplicació de conceptes de la Lingüística a situacions concretes de comunicació. En aquestes situacions es considera les següents qüestions: Com comunica un bebè?; i un infant d'un parell d'anys? Com es comunica una persona que ha patit una operació a la laringe o la llengua? Aquest material està vinculat a un altre document, 'Adquisició del llenguatge, parla infantil i anàlisi lingüística' <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/821>.
Note: zip comprimit, Pàgina inicial: 216/index.html
URI: http://hdl.handle.net/2445/2601
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/401.000000216
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
216.pdf8.7 kBAdobe PDFView/Open
216.zip187.13 kBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons