Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28074
Title: Els dissenys curriculars per competències en els títols de grau i postgrau: possibilitats i limitacions
Author: Cano García, Elena
Keywords: Educació superior
Competències bàsiques en educació
Disseny curricular
Competency based education
Curriculum planning
Higher education
Espai Europeu d'Educació Superior
Issue Date: 26-Nov-2009
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'Espai Europeu d'Educació Superior planteja reptes ineludibles que caldrà abordar a mig i llarg termini en tant que impliquen un canvi cultural difícil d'incorporar sobtadament per bona part de la comunitat acadèmica. El debat sobre el tipus de plans d'estudis (el seu contingut i estructura) i sobre les formes organitzatives i de treball que hi haurien de portar aparellades no és un debat sobre el format o l'aparença en què organitzem el treball sinó sobre el propi sentit del treball, de la missió de les institucions universitàries i del nostre rol com a professors i professores.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/211242
It is part of: Temps d'Educació, 2009, 38, p. 35-42
URI: http://hdl.handle.net/2445/28074
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)
Articles publicats en revistes (Grup de Recerca LMI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
579920.pdf84.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.