Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28109
Title: Dels educadors i educadores en educació infantil i del difícil equilibri entre professionalitat i vocació
Author: Boix, Roser
Cano García, Elena
Cayuso, Mercedes
Defis, Otília
Llop i Giner, Josep Manuel
Lorenzo Ramírez, Núria
Pla i Molins, Maria
Pujol, M. Antònia (Maria Antònia)
Keywords: Educadors
Vocació
Educació infantil
Educadors
Vocation
Preschool education
Issue Date: 2001
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Des del grup d'Educació Infantil ens proposem explorar plegats el contrast entre la perspectiva professionalitzadora i vocacional deis educadors i educadores infantils per respondre a la perspectiva dilematicaque se'ns ha plantejat, peró amb el convenciment apriorístic que les persones que s'ocupen deis nostres infants han de ser professionals de l'ensenyament i alhora han de tenir una certa "vocació". Creiem que no té gaire sentit pensar en el professorat com a persones que es troben predeterminades de manera natural cap a l'ensenyament, en funció d'un conjunt de característiques innates i personals, a partir d'una vocació a tota prova "al servei de la docencia". Peró tampoc no té sentit pensar en els professors com a tecnics, que al marge d'ideologies, creences, problematiques socials i etiques, al marge de les seves própies vivencies i experiencies, són capaços d'aplicar els procediments i metodes "pedagógicament més científics o més eficaços", per ensenyar, en ocasions, alió que uns altres van decidir que havien d'ensenyar, de la manera com uns altres van investigar i van demostrar que s'havia d'ensenyar, tot plegat en profit d'un millor rendiment academic deis seus alumnes.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126250
It is part of: Temps d'Educació, 2001, num. 25, p. 211-232
URI: http://hdl.handle.net/2445/28109
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)
Articles publicats en revistes (Grup de Recerca LMI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
500069.pdf794.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.