Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28967
Title: Els llibres de text de matemàtiques en llengua catalana durant el periode 1899-1938
Author: Núñez i Espallargas, Josep M.
Servat Susagne, Jordi
Keywords: Ensenyament de la matemàtica
Llibres de text
Català
Història de l'educació
Mathematics education
Textbooks
Catalan language
History of education
Issue Date: 1993
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Les investigacions que tracten d'una manera sistematica l'estudi deis llibres de text de matematiques antics són escasses. Hi ha un projecte internacional ambiciós sobre I'analisi comparativa deis manual s més significatius deis diferents pa'isos europeus deis segles XVIII i XIX. Si ens cenyim a l'Estat espanyol, s'estan realitzant investigacions sobre els programes i textos matematics corresponents a l'ensenyament secundari del segle XIX. Tot i així, manquen estudis que facin referencia a I'ensenyament primari i a I'ensenyament professional, i ens trobem que on hi ha més mancana és en la labor de base, és a dir, en la recopilació completa i l'analisi deis textos. Aquesta labor es troba aturada per la dificultat de poder accedir a aquest material.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/140589
It is part of: Temps d'Educació, 1993, num. 9, p. 249-286
URI: http://hdl.handle.net/2445/28967
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104994.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.