Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28969
Title: Matemàtiques a distància: anàlisi de dues experiències
Author: Giménez, Joaquim
Rosich Sala, Núria
Keywords: Ensenyament a distància
Ensenyament de la matemàtica
Experiències educatives
Distance education
Mathematics education
Educational experiences
Issue Date: 1999
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Els invents del teléfon i la televisió i la feina deis carters van popularitzar un treball de formació anomenat usualment ensenyament per correspondencia. Amb aixb es tractava d'eixamplar I'educació per a tothom qui no pogués seguir el ritme de I'escola oficial. Ara, I'ús de la informatica ens permet anar més Iluny i parlem d'educació a distancia i telematica educativa (vegeu el monografic TE, 16). En particular, fer matematiques a distancia té com a objectiu facilitar I'accés a processos formatius a una part de la població que, d'altra forma, tindria dificultats per fer-ho: malalts, persones grans, interns a les presons, etc.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126031
It is part of: Temps d'Educació, 1999, num. 22, p. 99-117
URI: http://hdl.handle.net/2445/28969
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
173482.pdf1.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.