Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/29014
Title: La literatura infantil i juvenil, una especulació
Author: Romea Castro, Celia
Keywords: Literatura infantil
Literatura juvenil
Gèneres literaris
Lectura
Teoria de la literatura
Children's literature
Young adult literature
Literary form
Reading
Literary theory
Issue Date: 1994
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Sovint trobem articles de revistes o capítols de llibres especialitzats que argumenten a favor o en contra de l'existencia d'una literatura específica per als nens i els joves. Els estudiosos que argumenten a favor, coherentment amb la hipótesi feta, presenten com a prova autors, generes, edats, de vegades fins i tot el sexe dels destinataris. També hi ha una defensa del contrari: Juan Ramón Jiménez, Walter Benjamin, Benedetto Croce o J. M. Carandell, per exemple, han intentat mostrar, de forma diversa, que la veritable literatura no pot tenir adjectius limitadors, que históricament adults i nens eren oients, més que lectors, deis mateixos contes, llegendes, poesies, i que és a partir del pensament de la i1-lustració quan es comenga a fer una literatura pedagógica específicament dirigida als infants amb finalitat moralitzadora. És una questió que constantment troba veus que opinen en un sentit o en un altre, arreu del mon i també a casa nostra. El resultat, en general, és consemblant en ambdues posicions donat que, malgrat les declaracions de principis d'intentar no classificar, és ben cert que hi ha una preocupació generalitzada per fer arribar als més petits i als joves les millors lectures o les més convenients, sobretot des d'un punt de vista formatiu i, tant en el segle passat com en el que vivim, aquest objectiu ha mogut a estudiosos, crítics, bibliotecaris, docents i editorials. Triar per oferir un text i no un altre comporta, si més no, inclusions i exclusions, és a dir, un cert tipus de classificació.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/125547
It is part of: Temps d'Educació, 1994, num. 12, p. 21-43
URI: http://hdl.handle.net/2445/29014
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095012.pdf945.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.