Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/29017
Title: Dimensió educativa de l'aprenentatge del discurs oral en una llengua segona o en una llengua estrangera
Author: Llobera, Miquel
Keywords: Comunicació oral
Competència comunicativa
Adquisició d'una segona llengua
Oral communication
Communicative competence
Second language acquisition
Issue Date: 1990
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: En un segle hem passat de considerar l'ensenyament de llengues estrangeres com una activitat marginal sense cap dimensió educativa reconeguda a considerar-lo com una activitat que cada vegada té un paper més notable en els programes deis estudiants de secundaria i que reclama més atenció en els estudis superiors. Avui dia, no és pensable una formació superior sense una comprensió ben desenvolupada de l'anglés com a llengua vehicular d'informació deis camps de coneixement més variats. Algunes formacions de caracter superior requereixen a més a més altres habilitats lingüístiques com ara parlar i escriure. La situació dominant de l'anglés, pero, no ens ha de fer oblidar que també són necessaries altres llengues si els professionals s'han de moure en un mercat de treball únic en una Europa extremadament plurilingue: i així es veura que per exemple és probablement inadequat de formar graduats i llicenciats amb perfils que els faci integrables en els sectors comercials de la indústria o les finances sense dotar-los d'uns coneixements satisfactoris de dues llengues estrangeres (a la Universitat de Barcelona, els estudiants que podrien integrar aquest grup representen actualment més d'un 20 per cent del total de l'alumnat).
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/139533
It is part of: Temps d'Educació, 1990, vol. 3, p. 25-36
URI: http://hdl.handle.net/2445/29017
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109812.pdf416.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.