Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/29019
Title: La llengua i la literatura catalanes en els llibres de text de l'època franquista
Author: Perera i Parramon, Joan
Keywords: Literatura catalana
Ensenyament de la literatura
Història de l'educació
Llibres de text
Franquisme
Catalan literature
Literary education
History of education
Textbooks
Francoism
Issue Date: 1990
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'objectiu d'aquest article és fer conéixer els resultats d'un estudi sobre la visió que els llibres de text de I'época franquista donaven de la llengua i la literatura catalanes. S'han estudiat molts aspectes de la política educativa del régim franquista i de l'acció repressora contra la llengua i la cultura catalanes; en aquests estudis, pero, no s'ha utilitzat gaire una font importantíssima per a conéixer la ideologia que s'intentava de transmetre a través del sistema escolar: els llibres de text. És per aixo que m'ha semblat oportú de realitzar una analisi deis llibres de text de literatura per veure fins a quin punt aquests llibres reflectien la política anihiladora de la llengua i de la cultura catalanes empresa pel régim franquista.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/139545
It is part of: Temps d'Educació, 1990, num. 3, p. 205-230
URI: http://hdl.handle.net/2445/29019
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119004.pdf833.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.