Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33098
Title: El paisatge: patrimoni en mutació i recurs didàctic educatiu en l'àmbit europeu.
Author: Busquets Fàbregas, Jaume
Keywords: Patrimoni cultural
Didàctica de les ciències socials
Protecció del paisatge
Formació del professorat
Europa
Cultural property
Social sciences teaching methods
Landscape protection
Teacher training
Europe
Issue Date: 2002
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: En les darreres dècades s'ha viscut una lenta però important reconceptualització social de la noció de patrimoni. Des d'una visió del patrimoni lligada a la idea de passat i de conservació, s'ha evolucionat cap a una visió dinàmica i funcional, més vinculada al present i a la idea d'utilització. Com a recurs amenaçat per les ràpides i intenses transformacions econòmiques, actualment el paisatge ha assolit una dimensió de patrimoni. Aquesta dimensió està reconeguda en la Convenció Europea del Paisatge, aprovada a Florència l'octubre del 2000, els principals objectius de la qual són la protecció i la gestió del paisatge, i el plantejament de la necessitat de promoure l'ensenyament en els diversos nivells educatius. Aquest article tracta el contingut de la Convenció i les seves implicacions en la didàctica del paisatge, tots exposant alguns dels resultats obtinguts en la investigació sobre didàctica del paisatge feta per l'autor en l"àmbit del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126333
It is part of: Temps d'Educació, 2002, num. 26, p. 45-52
URI: http://hdl.handle.net/2445/33098
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctiques Aplicades)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
500092.pdf39.5 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons