Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/7023
Title: Rentas financieras y base del ahorro en el IRPF (2009)
Author: Ferrer Pedrola, Ramón
Ferrer Grau, Vicente
Keywords: Dret tributari
Impost sobre la renda de les persones físiques
Impostos sobre béns mobles
Plans de pensions
Estalvi
Rendibilitat
Guanys patrimonials
Issue Date: 13-Mar-2009
Abstract: El IRPF aprovat a Espanya per la Llei 35/2006 modifica el tractament de les rendes de l'estalvi, estalvi financer. S'analitza els dividends i els guanys o pèrdues patrimonials sobre accions i participacions; els interessos i els rendiments de les assegurances i, també, el tractament del plans de pensions i altres sistemes de previsió social. Incorpora l'anàlisi de la tributació dels no residents a Espanya que obtinguin rendes financeres.
URI: http://hdl.handle.net/2445/7023
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rentas financieras base del ahorro 2009 DDBU.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons