Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/841
Title: Apuntes de electricidad y óptica (I): electromagnetismo
Author: Asensi López, José Miguel
Contributor: Universitat de Barcelona. Departament de Física Aplicada i Òptica
Keywords: Electromagnetisme
Issue Date: 29-Sep-2006
Abstract: [cat] Aquesta pàgina web és utilitzada com text guia del pla docent de l'assignatura Electricitat i Òptica dintre dels estudis de la llicenciatura de química. S'aborden els següents temes: càrregues i camp elèctric, potencial elèctric, conductors, corrent elèctric, magnetisme, inducció electromagnètica, equacions de Maxwell i ones electromagnètiques.
[spa] Esta página web es utilizada como texto guía del plan docente de la asignatura Electricidad y Óptica dentro de los estudios de la licenciatura de química. Se abordan los siguientes temas: carga y campo eléctrico, potencial eléctrico, conductores, corriente eléctrica, magnetismo, inducción electromagnética, ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas.
Note: zip comprimit. Pàgina inicial: 141/index.htm
URI: http://hdl.handle.net/2445/841
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141.zip2.02 MBzipView/Open
141.pdf10.6 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons