Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66639
Title: L’ús del portafoli digital en assignatures metodològiques. La perspectiva del professorat
Author: Vilà Baños, Ruth
Reguant Álvarez, Mercedes
Martínez Olmo, Francesc
Ruiz Bueno, Antonio, 1958-
Keywords: Innovacions educatives
Portafolis en educació
Congressos
Educational innovations
Portfolios in education
Congresses
Espai Europeu d'Educació Superior
Issue Date: Oct-2014
Publisher: Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Abstract: En el marc d’un projecte d’innovació docent s’ha implementat l’avaluació per portafolis digital en assignatures metodològiques del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Amb l’objectiu de conèixer com el sistema de portafolis afecta a l’organització de la docència, i què suposa per al professorat aquesta estratègia d’avaluació, s’ha implementat el portafolis digital en cinc grups del grau de Pedagogia, corresponents a les assignatures: instruments de recollida d’Informació, teoria i pràctica de la recerca educativa i informàtica aplicada a la recerca educativa. Han participat vuit docents. S’ha utilitzat l’autoinforme de valoració de l’experiència per part del professorat implicat. En les valoracions s’han considerat qüestions relacionades amb l’impacte que té el portafolis en la docència. Els resultats mostren que pel professorat el portafolis impacta directament en la seva pràctica avaluativa i en la planificació de l’assignatura. Els docents hi veuen potencial pedagògic, però cal formació i motivació per a l’alumnat en l’ús i implementació del portafolis durant períodes de temps llargs.
Note: Podeu consultar el document complet a: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/65797
It is part of: Jornada: Desarrollo competencial en el EEES: experiencias de investigación e innovación educativa. ISBN: 978-84-606-8379-7. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2014. pp. 84-89
URI: http://hdl.handle.net/2445/66639
Related resource: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/65797
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)
F - Materials de jornades, congressos i simposis (IDP-ICE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vila_Buenas_Practicas-8.pdf376.57 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons