Docència Community home page

Publicacions en accés obert derivades de l'activitat docent del professorat i documents informatius sobre docència publicats per les unitats administratives i acadèmiques de la Universitat de Barcelona.
Els materials docents de la UB a MDX (Materials Docents en Xarxa - repositori cooperatiu (CBUC)) s'obtenen de les col·leccions de Docència del Dipòsit Digital de la UB.

Browse

Collections in this community

INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Aquesta col.lecció conté documents de difusió de les accions d’innovació docent del professorat de la UB implicat en projectes i/o grups d’innovació docent.

OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Aquesta col.lecció conté documents i material docent publicat pel professorat de la Universitat de Barcelona

RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Aquesta col.lecció conté documents informatius publicats per unitats administratives i acadèmiques de la UB útils al professorat en el desenvolupament de la seva funció docent.

TECNOLOGIA EDUCATIVA (TAC/TIC)

En aquesta col·lecció podeu trobar el recull de manuals i guies d'eines TIC i TAC adreçades als usuaris per ajudar-los en el seu aprenentatge, docència i transferència de coneixement.