Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/211329
Title: Taller Moodle per la millora de l'autocrítica en l'aprenentage a Fisiologia Animal de Biologia
Author: Fernández Borrás, J. (Jaume)
Blasco Mínguez, Josefina
Keywords: Fisiologia de l'exercici
Activitats d'aprenentatge
Moodle (Fitxer informàtic)
Innovacions educatives
Issue Date: 2020
Abstract: En el curs tradicional de Fisiologia Animal del Grau de Biologia realitzàvem una activitat presencial (Seminari sobre un cas fisiològic de 4 hores de treball amb ordinador i material de classe (apunts, llibres)). El treball es realitzava en grups de 4 estudiants. En el context de la pandèmia es va plantejar com convertir aquesta sessió presencial i d’equip en una activitat en línia individual, formativa i autoavaluativa. La millora docent va ser adaptar el plantejament de base (estudi del cas fisiològic) a una activitat en línia que els permetés la seva autoavaluació utilitzant el recurs del Taller (Workshop) de Moodle. El treball a realitzar en el taller es va dividir en dues fases (Taller 1 i 2), el primer va ser curt i demostratiu per explicar el funcionament del treball a realitzar per part de l’estudiant (com penjar les respostes i com fer la autoavaluació), amb una primera pregunta del cas a treballar. El segon ja va ser el treball del cas, sempre pautat en el temps perquè pengessin les respostes, i posteriorment amb el suport de respostes d’expert (vídeos “Collaborate”), poguessin autoavaluar-se. Finalitzada aquesta feina el professor supervisava i modulava la nota obtinguda. En els fitxers annexats es presenta amb més detall l’activitat i es mostren els materials desenvolupats per la realització de l’activitat.
Note: Aquesta publicació forma part del projecte GRINDOFI - Grup d'Innovació de la Docència de Fisiologia
URI: http://hdl.handle.net/2445/211329
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taller_Fisiologia_Moodle.pdfMarc de treball, objectius, activitats realitzades107.1 kBAdobe PDFView/Open
Fitxers.pdfMaterial implementat per la activitat: 5 fitxers secuencials3.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.