Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28129
Title: Inclusió i segregació a l'escola: pràctiques inclusives i excloents amb l'alumnat vulnerable
Author: Puigdellívol, Ignasi
Kastrina, Liga
Keywords: Educació inclusiva
Minories
Integració escolar
Educació especial
Rendiment acadèmic
Inclusive education
Minorities
School integration
Special education
Academic achievement
Issue Date: 5-Jan-2010
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: El present article aborda l'anàlisi dels components inclusius dels centres educatius que es plantegen una educació de qualitat per a tot l'alumnat, posant especial atenció en l'alumnat de grups socialment vulnerables. Es basa en les dades qualitatives d¿una part del projecte integrat INCLUD-ED, que estudià 20 casos de centres educatius d'èxit en diferents països de la Unió Europea. Tots els centres atenien alumnat de baix nivell socioeconòmic i havien demostrat tenir més èxit escolar que el conjunt de centres situats en contextos similars. L'article revisa altres investigacions afins i exposa els resultats agrupats en quatre tòpics: l'agrupament de l'alumnat; les expectatives; el suport; i la participació de les famílies i la comunitat. Les conclusions se sotmeten a discussió.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/211426
It is part of: emps d'Educació, 2010, num. 38, p. 95-113
URI: http://hdl.handle.net/2445/28129
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)
Articles publicats en revistes (Grup de Recerca LMI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
583580.pdf144.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.