Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28935
Title: Grimm
Author: Martínez López, Angels
Grané, Mariona
Keywords: Educació infantil
Ensenyament assistit per ordinador
Experiències educatives
Preschool education
Computer-assisted instruction
Educational experiences
Issue Date: 1996
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Durant molts anys els infants d'arreu del món varen adquirir gran part deis seus coneixements mitjançant els contes transmesos oralment. Els germans Grimm varen col-laborar de manera rellevant a passar aquesta informació del suport oral al paper, a la tradició escrita. El projecte Grimm pretén introduir a les aules d'educació infantil un canvi: del paper al multimedia, la qual cosa su posa una nova manera d'aprendre.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/125643
It is part of: Temps d'Educació, 1996, vol. 16, num. 2, p. 149-159
URI: http://hdl.handle.net/2445/28935
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)
Articles publicats en revistes (Didàctiques Aplicades)
Articles publicats en revistes (Grup de Recerca LMI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
136713.pdf374.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.