Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/29022
Title: Les creences populars entorn a l'aprenentatge d'una llengua estrangera (Anglès) abans dels vuit anys
Author: Torras i Cherta, Maria Rosa
Tragant Mestres, Elsa
García Bermejo, Luisa
Keywords: Ensenyament de llengües
Ensenyament bilingüe
Adquisició d'una segona llengua
Sociolingüística
Language teaching
Bilingual education
Second language acquisition
Sociolinguistics
Issue Date: 1999
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'avançament de l'edat d'aprenentatge obligatori d'una llengua estrangera deis 11 als 8 anys en el context educatiu espanyol, així com la demanda creixent per part deis pares d'introduir-ne l'ensenyament al més aviat possible, ja sigui al Primer Cicle de Primaria (6-7 anys) o encara més aviat, en l'Educació Infantil (3-5 anys), no solament indica un alt nivell de conscienciació de la necessitat de coneixement d'idiomes que el món actual exigeix, sinó que també evidencia la creença que existeix una edat privilegiada per aprendre llengües, que se situa en els primers anys de l'escolaritat.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126051
It is part of: Temps d'Educació, 1999, vol. 22, p. 311-341
URI: http://hdl.handle.net/2445/29022
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)
Articles publicats en revistes (Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
145507.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.