Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/162046
Title: Un model d'avaluació del desenvolupament de competències transversals professionalitzadores en els pràcticums dels màsters universitaris oficials.
Author: Calderón Garrido, Caterina
Gustems Carnicer, Josep
Romeo Delgado, Marina
Yepes i Baldó, Montserrat
Burset Burillo, Sílvia
Martín Piñol, Carolina
González Argüello, Ma. Vicenta (María Vicenta)
Besolí, Andreu
Bosch, Emma
Keywords: Competències transversals
Avaluació dels estudiants
Rúbriques d'avaluació
Generic competences
Rating of students
Scoring rubrics
Issue Date: 2018
Publisher: Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI)
Abstract: Aquesta comunicació descriu un projecte d'innovació docent que té per objectiu garantir el nivell d'adquisició de les competències transversals professionalitzadores desenvolupades en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials). Es presenta el disseny de la recerca basat en un procés de pràctica reflexiva guiada pels tutors de pràcticum i pels professors de les assignatures més estretament vinculades al desenvolupament de les competències transversals professionalitzadores.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/348525/439762
It is part of: Revista del CIDUI, 2018, vol. 4, p. 1-9
URI: http://hdl.handle.net/2445/162046
ISSN: 2385-6203
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Psicologia Clínica i Psicobiologia)
Articles publicats en revistes (Didàctiques Aplicades)
Articles publicats en revistes (Psicologia Social i Psicologia Quantitativa)
Articles publicats en revistes (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
685286.pdf560.17 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons